Tư vấn mua bán dự án bất động sản       

 

      Chuyên sâu dự án đất vàng và quy mô lớn      

     Tư vấn quỹ đất và dự án bất động sản      

 

      Tập trung BĐS Tây Nguyên và Đông Nam Bộ      

      Xử lý dự án bị đóng băng do vốn và pháp lý        

 

      Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phức tạp     

      Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài               

 

      Mua lại toàn bộ dự án hoặc góp vốn hợp tác     

      Tư vấn quá trình mua bán và hậu mua bán            

 

      Hỗ trợ xử lý vấn đề tài chính và thủ tục pháp lý